← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
65Ρ5ΟΡ1Φ-Σ96
Αρ. πρωτοκόλλου
236125
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79, ύστερα από αίτημα του κ. Παράνομου Αναστασίου του Παναγιώτη (Tom Perry) κάτοικου Νέου Ψυχικού Αττικής, πλησίον του οικισμού της Αγ. Βαρβάρας Τ.Κ Αγ. Βαρβάρας, Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παράνομος Αναστάσιος του Παναγιώτη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
348523.46
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4207302.77