← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ω9ΖΗΟΡ1Φ-Υ86
Αρ. πρωτοκόλλου
233360
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-10-19
Θέμα
Χαρακτηρισμός έκτασης στην θέση Παληοβορός Τ.Κ. Σαλμώνη Δήμου Πύργου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Tzak;vsta Mar;ia
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύργου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Ηλείας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
279960.473
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4170507.888