← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1687/8-4-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-19
Θέμα
...
Έγγραφο: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΚΜ 1888^631
...
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου