← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5754/10-10-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-19
Θέμα
...

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 200ΑΑ1
...
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου