← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
64ΤΧΟΡ1Κ-Φ09
Αρ. πρωτοκόλλου
1957/72767
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-19
Θέμα
Ανάρτηση πληροφοριακού εγγράφου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΔΑ 22-1996
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
501018.6896
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4174718.7369