← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
9ΞΑΗΟΡ1Φ-Κ09
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.229751
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-10-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.229751-14-10-2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Σ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΜΥΛΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΥ..,Τ.Κ.ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ..,Δ.Ε..ΕΡΙΣΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
201136.85
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4262640.80