← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2325/04-12-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-11-19
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο για τον χαρακτηρισμό έκτασης που βρίσκεται στη θέση "Αλωνάκια" δ.κ. Βροντάδου Δήμου Χίου ύστερα από αίτημα της Μαρίας Καζαγληά
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΖΑΓΛΗΑ ΜΑΡΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
684786.6519
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4252871.6856