← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2211/28-5-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-11-19
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού (απαντητικό έγγραφο αριθ. 2211/28-5-1997)σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 ύστερα από αίτημα του Νικολάου Σπυρόπουλου στη θέση "Μαγκλαβά ή Βισαλού" Τ.Κ Καραβόμυλου του Δήμου Στυλίδας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Νικόλαος Σπυρόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Στυλίδας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
Χ (ΕΓΣΑ 87)
385929.484
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4305187.250