← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
8088πε/15-01-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-19
Θέμα
πράξη χαρακτηρισμού σε έκταση εμβαδού 500,00 τ.μ. στη θέση "Προφήτης Ηλίας" Δήμου Πάρου, ν. Πάρου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
WIND HELLAS
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πάρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
604764
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4100464