← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Π2ΧΟΡ1Υ-Κ2Γ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΗΝΖΟΡ1Υ-ΦΝΥ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-11-19
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 6-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Έβρου.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A02%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9A2%CE%93/document.pdf