← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Δ4ΛΟΡ1Φ-70Τ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71ΨΣΟΡ1Φ-052
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-11-19
Θέμα
Απόφαση με αριθ. 22-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%944%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A6-70%CE%A4/document.pdf