← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1835/2-5-1990
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-12-19
Θέμα
...
Έγγραφο: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΚΜ 1875
...
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
μπετομαρ αε
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου