← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ6Σ4ΟΡ1Φ-5Δ0
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-12-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 11-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 137925-20-06-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ : ΩΖΤ5ΟΡ1Φ-ΙΦΞ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A86%CE%A34%CE%9F%CE%A11%CE%A6-5%CE%940/document.pdf