← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΧΓΗΟΡ1Φ-Ε63
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΥΓΛΟΡ1Φ-ΠΔΛ
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-12-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 12-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 131387-27-06-2018 (ΑΔΑ : 6ΥΓΛΟΡ1Φ-ΠΔΛ) ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A7%CE%93%CE%97%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9563/document.pdf