← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΖΙΖΟΡ1Φ-ΜΥΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-12-19
Θέμα
Η ΥΠ' ΑΡ. 1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%96%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9C%CE%A5%CE%9E/document.pdf