← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΕΙΒΟΡ1Φ-0ΤΕ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Κ92ΟΡ1Φ-ΖΦ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-19
Θέμα
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10-2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 125063-19-06-2018 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%A6-0%CE%A4%CE%95/document.pdf