← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΝΥΖΟΡ1Υ-ΦΛΨ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
53451
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-12-19
Θέμα
Αποστολή της με αριθμ. 2-2019 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A6%CE%9B%CE%A8/document.pdf