← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
226.8-3-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΚΜ1451 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΜΑΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου