← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3769.29-7-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-19
Θέμα
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με φύση έντασης ΚΜ39 ΘΟΛΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΛΕΞ ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου