← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
926/8-3-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΚΜ1451 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ [ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ]
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΜΑΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου