← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
205998/18-09-2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-19
Θέμα
Απόφαση 06/2019 Τ.Ε.Ε.Α Αχαίας για την πράξη Χαρακτηρισμού 4060/14-12-2005 Δασαρχείου Αιγίου στο όνομα Προδρομάκη Αθανασία Θέση Μικρόνι Τ.Κ. Κρήνης Δήμου Αιγιάλειας
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γεώργιος Προδρομάκης
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
319484.43
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4228467.24