← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3868.27-7-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-12-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΚΜ 3727 ΓΑΙΩΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΕΓΡΕΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου