← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΕΟΛΟΡ1Φ-3ΦΨ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Ψ41ΟΡ1Φ-ΜΙΚ
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-12-19
Θέμα
Απόφαση με αριθ. 4-2019 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%95%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A6-3%CE%A6%CE%A8/document.pdf