← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
96ΖΛΟΡ1Φ-Ζ18
Αρ. πρωτοκόλλου
4975
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-01-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79, με αρ. πρωτ. 4975-13-1-2020 ύστερα από αίτημα του κ. Δάγλα Ιωάννη για χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 4.269,21 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΧΕΡΟΜΟΥΡΣΙ» της Τοπικής Κοινότητας Βαθέως, του Δήμου Μεγανησίου.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δάγλας Ιωάννης_266974
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεγανησίου
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
220623.75
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4285155.92