← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
67ΣΣΟΡ1Θ-75Ζ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74234
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-02-20
Θέμα
η υπ' αριθ. 66-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της κ. Ελένης Διαλυνά - Βάτση
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A11%CE%98-75%CE%96/document.pdf