← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΒΦ9ΟΡ1Θ-6ΞΘ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74042
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-02-20
Θέμα
η υπ' αριθ. 63-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της Παναγιωτίδου Ισμήνης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%92%CE%A69%CE%9F%CE%A11%CE%98-6%CE%9E%CE%98/document.pdf