← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Φ5ΙΟΡ1Θ-ΓΤΔ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
63247
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-02-20
Θέμα
η υπ' αριθ. 65-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της Μαρνέλλου Μαρίας
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A65%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%93%CE%A4%CE%94/document.pdf