← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΕ67ΟΡ1Γ-ΛΝΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
16803
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-02-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σουλίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
197599.98
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4387801.31