← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΜΥ6ΟΡ1Φ-9ΑΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-02-20
Θέμα
Η ΑΡΙΘ. 14-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9C%CE%A56%CE%9F%CE%A11%CE%A6-9%CE%91%CE%A9/document.pdf