← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β4ΓΨΟΡ1Θ-ΘΑΕ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74688
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-02-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%924%CE%93%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%98%CE%91%CE%95/document.pdf