← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6976/19.11.1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-20
Θέμα
Έγγραφο: Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου