← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4269/21-09-1984
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-20
Θέμα
Βεβαίωση για έκταση εμβαδού 2.350,00 τ.μ. , που βρίσκεται στη θέση «Βουνίστρα» περιφέρειας Τ.Κ. Καστελλίων, Δ.Ε. Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κληρονόμοι κ. Νικολάου Αθ. Τσακνιά (κ. Αθ., κ Δημ., κ Κων/νο, κ. Παν. Τσακνιά και κ. Πανάγιου Κάντζου),
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας