← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β40ΖΟΡ1Θ-37Γ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74720
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%9240%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%98-37%CE%93/document.pdf