← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
69ΣΧΟΡ1Θ-Ζ5Ε
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74724
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-20
Θέμα
η υπ΄αρίθ. 84-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθιίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%965%CE%95/document.pdf