← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2928/27691/02-07-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-03-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 2928/27691/02-07-2008 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
59156.35
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4417607.69