← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5111/28-7-1994
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-20
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως όσον αφορά τον χαρακτήρα έκτασης
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου