← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
233/10-2-1993
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-20
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
25972,48
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3141,76