← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΜΘΞΟΡ1Θ-ΥΞΦ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74757
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-20
Θέμα
η υπ' αρίθ. 79-2011 απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9C%CE%98%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A5%CE%9E%CE%A6/document.pdf