← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΛ4ΖΟΡ1Θ-Ζ1Λ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
74769
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-03-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%9B4%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%961%CE%9B/document.pdf