← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1138
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-03-20
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού που αφορά έκταση εμβαδού 2931,19 τμ με στοιχεία (1,2,3,...,19,20,1) ευρισκόμενη στη θέση Αγ. Λέοντας, Δ.Δ. Αγ. Λέοντας Περιφέρειας Δήμου Αρτεμισίων Νομού Ζακύνθου.
Η έκταση αυτή χαρακτηρίζεται ως εξής :
Το τμήμα Α με στοιχεία (1,2,3,...,6,Α,Β,1), εμβαδού 809,78 τμ ως δάσος.
Το τμήμα Β με στοιχεία (Α,7,8,9,...,19,20,Β,Α), εμβαδού 2121,41 τμ ως ούτε δάσος ούτε δασική έκταση (παρ. 6α, άρθρου 3 ν. 998/79).
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Ζακύνθου
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Ζακύνθου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
212843.0238
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4184462.5578