← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
13/98
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-03-20
Θέμα
13/98 απόφαση της Α΄ βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Φωκίδας που εκδόθηκε κατόπιν αντιρρήσεων της Δ/νσης Δασών Φωκίδας κατά της 538/30-04-1997 Πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Άμφισσας.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
κ. Στυλιανός Βιργ. Μπενάκης
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας