← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6772/9-9-1994
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-20
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΜ460 ΚΕΦΑΛΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
KΚΟΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου