← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1783/14-4-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΚΜ 489,472, 473, 474, 474Α ΠΑΣΤΙΔΑ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου