← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ37ΟΟΡ10-5ΨΚ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4ΑΘΙΟΡ10-3
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-20
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 2-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A837%CE%9F%CE%9F%CE%A110-5%CE%A8%CE%9A/document.pdf