← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΨΗΚΟΡ10-8ΝΚ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4Α3ΚΟΡ10-Φ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-04-20
Θέμα
«Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 3-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας »
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A8%CE%97%CE%9A%CE%9F%CE%A110-8%CE%9D%CE%9A/document.pdf