← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΕΙ4ΟΡ10-Ι7Α
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β4ΣΔΟΡ10-12Δ
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-04-20
Θέμα
«Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 4-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας »
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%95%CE%994%CE%9F%CE%A110-%CE%997%CE%91/document.pdf