← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΦΦΝΟΡ1Θ-9ΑΡ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75384
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-05-20
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 65-2011 απόφασης Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A6%CE%A6%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%98-9%CE%91%CE%A1/document.pdf