← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΧΓ1ΟΡ1Φ-5ΒΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
76343
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-05-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79, ύστερα από αίτημα του κ. Βασιλείου Φωτόπουλου του Ιωάννη, στην περιοχή «Εκκλησία» Τοπικής Κοινότητας Κρίνου Δημοτικής Ενότητας Μόβρης Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Φωτόπουλος Βασίλειος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Αχαΐας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
280250.018
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4215797.071