← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
676ΙΟΡ10-ΝΥ6
Αρ. πρωτοκόλλου
1699/59631
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-05-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Τζαχάνανι ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων ΠΕ Βοιωτίας, εμβαδού 9.919,07 τ.μ, μετά από αίτηση της Αθανασίας Αποστόλου του Ευαγγέλου κατοίκου Βαγίων Βιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αθανασία Αποστόλου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
430742.20
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4241815.85