← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΡΦΝΟΡ10-ΧΥ6
Αρ. πρωτοκόλλου
1474/47222
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-05-20
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης , σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998-1979, ύστερα από αίτημα της Παπαβασιλείου Αικατερίνης, στη θέση "Αναδασμός Μαυρονερίου " περ. Τ.Κ. Μαυρονερίου, Δ.Ε. Δαύλειας, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αικατερίνη Παπαβασιλείου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
395834.6449
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4266417.8103